Facebook Twitter
ctrader.net

Nhãn: vị trí

Bài viết được gắn thẻ Vị Trí

Khi Nào Bán

Đăng trên Tháng Bảy 13, 2023 bởi Elroy Bicking
Khi nào để tiếp thị? Hoàn toàn không có quy tắc vững chắc, ngoại trừ một: Bán các vị trí dài ngay lập tức nếu lý do tại sao việc bán hàng chứng tỏ mình là sai khi giảm chi phí.Nói cách khác, "người mua" tốt, những người học cách nhận ra những món hời thực sự, có xu hướng là "người bán" yếu vì họ có xu hướng bán sớm...

Khi Giao Dịch, Hãy Giữ Miệng Của Bạn

Đăng trên Thang Chín 8, 2022 bởi Elroy Bicking
Trong nhiều câu lạc bộ và diễn đàn thương nhân, bạn sẽ thường tìm thấy những cá nhân thường xuyên tiết lộ những vị trí họ sẽ có và tại sao.Thông thường, ý định của những người là vô tội vì lý do họ muốn giúp người khác tìm ra cách tiếp cận sẽ làm việc với họ.Họ muốn dạy cho người nhận và trao quyền cho họ tìm hiểu thêm về giao dịch...