Facebook Twitter
ctrader.net

Nhãn: nhà đầu tư

Bài viết được gắn thẻ Nhà đầu Tư

Lợi Nhuận Từ Sự Bất Thường

Đăng trên Tháng Bảy 8, 2023 bởi Elroy Bicking
Có một loạt các yếu tố ảnh hưởng đến mức thị trường tiền tệ trên cơ sở từng phút.Điều này bao gồm dữ liệu lạm phát, tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức độ lãi, thất nghiệp, cung, cầu, thay đổi chính trị và các lực lượng kinh tế rộng lớn hơn, trong số những người khác.Làm phức tạp đây là một số xu hướng thị trường chung, được xác định trong lịch sử để tồn tại...

Có Bao Nhiêu Cổ Phiếu Là đủ?

Đăng trên Có Thể 4, 2022 bởi Elroy Bicking
Đối với hầu hết các nhà đầu tư, họ sẽ có công việc thường xuyên ngoài việc xem phong trào giá cổ phiếu hàng ngày.Cổ phiếu là đầu tư không phải việc làm.Tuy nhiên, điều đó sẽ không có nghĩa là bạn cần phải bỏ qua cổ phiếu của mình một khi bạn đã nhận được nó.Trước đây bạn đã đặt trứng vào một giỏ cũng như công việc của bạn bây giờ có thể là để xem nó...

Môi Giới Chứng Khoán

Đăng trên Tháng Hai 25, 2022 bởi Elroy Bicking
Phần lớn việc mua và bán trên sàn giao dịch chứng khoán được quản lý bởi các nhà môi giới chứng khoán thay mặt cho khách hàng của họ, những người đầu tư.Nhiều loại dịch vụ môi giới đa dạng có sẵn.Nhà môi giới dịch vụ đầy đủ"Đại lý đầy đủ dịch vụ" cung cấp một loại phương pháp để giúp khách hàng đáp ứng các mục tiêu đầu tư của họ...

Tầm Quan Trọng Của Tỷ Suất Lợi Nhuận Gộp

Đăng trên Tháng Mười Một 16, 2021 bởi Elroy Bicking
Để xác định giá trị hợp lý của một cổ phiếu phổ thông, chúng tôi sẽ cần xác định lợi nhuận ròng được tạo ra bởi một công ty.Báo cáo thu nhập phân tích cung cấp cho chúng tôi các hành động cần thiết để xác định lợi nhuận ròng.Một trong những phần quan trọng của báo cáo thu nhập là lợi nhuận gộp.Lợi nhuận gộp là bao nhiêu? Lợi nhuận gộp là lợi nhuận thu được sau khi trừ tất cả các chi phí thay đổi với doanh thu...