Facebook Twitter
ctrader.net

CHÍNH SÁCH BÁNH MÌ

Chính sách Cookie này giải thích Cookie là gì và cách Chúng tôi sử dụng chúng. Bạn nên đọc chính sách này để Bạn có thể hiểu loại cookie nào Chúng tôi sử dụng hoặc thông tin Chúng tôi thu thập bằng Cookie và cách sử dụng thông tin đó.

Cookie thường không chứa bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân người dùng, nhưng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về Bạn có thể được liên kết với thông tin được lưu trữ và thu được từ Cookie. Để biết thêm thông tin về cách Chúng tôi sử dụng, lưu trữ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn, hãy xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân nhạy cảm, chẳng hạn như địa chỉ gửi thư, mật khẩu tài khoản, v.v. trong Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Giải thích và định nghĩa

Các từ mà chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được xác định theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở dạng số ít hay số nhiều.

Đối với các mục đích của Chính sách cookie này:

  • Công ty (được gọi là Công ty, Chúng tôi, Chúng tôi hoặc Của chúng tôi trong Chính sách Cookie này) đề cập đến Ctrader.net.
  • Cookie có nghĩa là các tệp nhỏ được một trang web đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của Bạn, chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của bạn trên trang web đó trong số nhiều mục đích sử dụng của nó.
  • Trang web đề cập đến Ctrader.net, có thể truy cập từ https://ctrader.net
  • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Trang web, hoặc một công ty hoặc bất kỳ pháp nhân nào thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Trang web, nếu có.

Loại Cookies chúng tôi sử dụng

Cookie có thể là Cookie liên tục hoặc Cookie phiên. Cookie liên tục vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của bạn khi Bạn ngoại tuyến, trong khi Cookie phiên sẽ bị xóa ngay sau khi Bạn đóng trình duyệt web của mình.

Trang web này không sử dụng bất kỳ cookie nào.

Lựa chọn của bạn về cookie

Nếu Bạn muốn tránh sử dụng Cookie trên Trang web, trước tiên, Bạn phải vô hiệu hóa việc sử dụng Cookie trong trình duyệt của mình, sau đó xóa Cookie được lưu trong trình duyệt của bạn được liên kết với trang web này. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để ngăn việc sử dụng Cookie bất cứ lúc nào.

Nếu Bạn không chấp nhận Cookies của Chúng tôi, Bạn có thể gặp một số bất tiện khi sử dụng Trang web và một số tính năng có thể không hoạt động bình thường.

Nếu Bạn muốn xóa Cookie hoặc hướng dẫn trình duyệt web của mình xóa hoặc từ chối Cookie, vui lòng truy cập trang trợ giúp của trình duyệt web của bạn.

Đối với bất kỳ trình duyệt web nào khác, vui lòng truy cập các trang web chính thức của trình duyệt web của bạn.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách cookie này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi: