Facebook Twitter
ctrader.net

BàI VIếT MớI NHấT - TRANG: 6

Có Bao Nhiêu Cổ Phiếu Là đủ?

Đăng trên Có Thể 4, 2022 bởi Elroy Bicking
Đối với hầu hết các nhà đầu tư, họ sẽ có công việc thường xuyên ngoài việc xem phong trào giá cổ phiếu hàng ngày.Cổ phiếu là đầu tư không phải việc làm.Tuy nhiên, điều đó sẽ không có nghĩa là bạn cần phải bỏ qua cổ phiếu của mình một khi bạn đã nhận được nó.Trước đây bạn đã đặt trứng vào một giỏ cũng như công việc của bạn bây giờ có thể là để xem nó...

Báo Cáo Thị Trường Chứng Khoán Rằng Phố Wall Không Muốn Bạn đọc

Đăng trên Tháng Tư 9, 2022 bởi Elroy Bicking
Cách dễ nhất để tối đa hóa thu nhập của bạn thường là sẵn sàng trả lại cho thị trường tiền tệ.Khi hầu hết các nhà giao dịch lần đầu tiên nghe thấy điều này, họ chỉ là một chút lấy lại.Tại sao bạn có thể trả lại tất cả lợi nhuận của mình cho thị trường tiền tệ; Bởi vì bạn không bao giờ nên có khả năng thoát ra ngay ở mức cao nhất của xu hướng thị trường tiền tệ...

Chìa Khóa Cho Các Tùy Chọn Giao Dịch Thành Công

Đăng trên Bước Dều 27, 2022 bởi Elroy Bicking
Sàn giao dịch chứng khoán là một trao đổi hấp dẫn luôn cung cấp hy vọng và hứa hẹn các nhà giao dịch về khả năng trở nên giàu có qua đêm.Hy vọng và lời hứa xuất hiện ở dạng một ngày nào đó họ có thể đạt được giải độc đắc hoặc chạy về nhà như chúng ta đã thấy hàng ngày - các cổ phiếu lóe lên qua mắt chúng ta với ngày tuyệt vời hoặc ngày xuống...

Môi Giới Chứng Khoán

Đăng trên Tháng Hai 25, 2022 bởi Elroy Bicking
Phần lớn việc mua và bán trên sàn giao dịch chứng khoán được quản lý bởi các nhà môi giới chứng khoán thay mặt cho khách hàng của họ, những người đầu tư.Nhiều loại dịch vụ môi giới đa dạng có sẵn.Nhà môi giới dịch vụ đầy đủ"Đại lý đầy đủ dịch vụ" cung cấp một loại phương pháp để giúp khách hàng đáp ứng các mục tiêu đầu tư của họ...

Chơi IPO (dịch Vụ Công Khai Ban đầu)

Đăng trên Tháng Một 24, 2022 bởi Elroy Bicking
Khi IPO là một mặt hàng nóng, chúng tôi luôn được hỏi, "Làm thế nào để tôi vào trong một?" Để chắc chắn, bạn cần biết về loại trò chơi này vì lợi nhuận có thể rất lớn.Trong một IPO, các cổ phiếu sẽ được giao dịch công khai trên các sàn giao dịch mở được cung cấp cho công chúng.Mỗi công ty đều có cổ phiếu, nhưng cho đến khi sổ đăng ký và hồ sơ hoàn tất, họ không có thể giao dịch công khai...