Facebook Twitter
ctrader.net

Tag: investerare

Artiklar taggade som Investerare

Tjäna På Avvikelserna

Publicerat på Januari 8, 2023 av Elroy Bicking
Det finns en mängd faktorer som påverkar valutamarknadsnivåerna på en minut till minut.Detta består av inflationsdata, bruttonationalprodukt (BNP), ränta, arbetslöshet, utbud, efterfrågan, politiska förändringar och bredare ekonomiska krafter, bland andra.Att komplicera detta är några allmänna marknadstrender, som historiskt fastställdes att existera.Liksom deras aktieprisbaserade bröder kan dessa valutamarknader anomalier ge köpmöjligheter för investerare...

Hur Många Lager Räcker?

Publicerat på Juli 4, 2021 av Elroy Bicking
För de flesta investerare kommer de att ha sitt vanliga jobb bortsett från att titta på aktiekursrörelsen dagligen.Aktie är investeringar inte jobb.Men det kommer inte att innebära att du måste ignorera ditt lager när du har fått det.Du har tidigare lagt ditt ägg i en korg såväl som ditt jobb nu kan vara att se det.Periodisk övervakning är nödvändig för nästan alla investeringar...

Aktiemäklare

Publicerat på April 25, 2021 av Elroy Bicking
Majoriteten av köpet och försäljningen på börsen hanteras av aktiemäklare på uppdrag av sina kunder, som är investerare.Många olika sorters mäklare är tillgängliga.Fullservice mäklare"Full Service Agents" erbjuder ett sortiment av tillvägagångssätt för att hjälpa kunder att uppfylla sina investeringsmål.Dessa agenter kan ge råd om vilka aktier de ska köpa och sälja och har ofta stora forskningssektioner som analyserar marknadstrender och förutsäger aktierörelser för sina kunder...

Betydelsen Av Bruttovinstmarginal

Publicerat på Januari 16, 2021 av Elroy Bicking
För att hitta verkligt värde på ett gemensamt lager måste vi fastställa den nettovinst som genereras av ett företag.Att dissekera resultaträkningen ger oss de åtgärder som krävs för att hitta nettovinst.En av den kritiska delen av resultaträkningen är bruttovinst.Vad är bruttovinst? Bruttovinst är den vinst som erhålls efter att alla varierande kostnader med intäkter har subtraherat...