Facebook Twitter
ctrader.net

Aktiehandelssignaler, Hur Man Köper, När Man Ska Sälja

Publicerat på Juni 13, 2022 av Elroy Bicking

Signaltjänster kan vara ett bra sätt att använda någon annans noggrant utvecklat system. Genom att genomföra ett handelssystem kommer marknadsförhållanden ibland att vara gynnsamma att få och vid andra tillfällen vara gynnsamma för marknaden. Klart definierade förhållanden ger "signaler" som den utbildade investeraren kan läsa och agera på. Signaler är inte lika avgörande för den framtida investeraren. För dessa människor kan marknadsförhållanden och värdighet för vissa företag ses varje dag. För dag och vad vi kallar aktiva handlare är emellertid signaler nödvändiga för att snabbt agera på valutamarknadsrörelser.

Investerare som behandlar handel som ett heltidsarbete har tillräckligt med tid att titta på marknadsrörelserna för signaler. Ofta kan signaler emellertid automatiseras och byggas till handelsprogramvara. Investeraren kan välja vilka signaler som ska varnas om och de kommer automatiskt att visas på skärmen. Programvarusignaler är ofta endast tillgängliga med prenumeration plus vissa tjänster debiterar ett stort urval av dollar per år för ett helt paket. Detta består av handelsprogramvara och användning av aktuella diagram för den senaste informationen om valutamarknaderna.

Investerare som inte har tid att se marknaden kan anmäla sig till tjänster som publicerar signaler varje dag eller timbasis. Dessa tjänster kan anställa marknadsanalytiker som kan följa flera indikatorer för att nå en specifik signal. Dessutom är deras system emellertid helt automatiserade med signaler som genereras av programvara som undersöker marknadsförhållandena. Några av dessa tjänster har en förbättrad bakgrund än andra - se till att du får ett provbjudande innan du köper. Se också till att du papper handlar med några av signalerna först och se om de verkligen matchar med rapporterade resultat. Detta är faktiskt det bästa testet innan du spenderar dina pengar på fler böcker och programvara.

Med någon tredjeparts signalleverantör lönar det sig att lära sig hur signalerna i allt högre grad genereras. Eftersom du kan hitta ett så stort antal marknadsindikatorer kan många av dem motsäga varandra. Dessutom kan en specifik indikator distribuera motstridiga signaler enligt tidsramen.

Marknadsförhållandena spelar också en betydande roll på indikatorernas noggrannhet. Under uppgångar på marknaden kommer till exempel trendindikatorer att distribuera köpsignaler men oscillatorindikatorer på längre sikt kommer att se marknadsplatsen vara överköp och distribuera en säljsignal. I de flesta fall är trendindikatorerna mest exakta under trendförhållandena och oscillatorer är bäst under övergångstider. Båda formerna av indikatorer tenderar att vara i varians med en annan.

Beroende på vilken typ av tjänst du går med kan signaler levereras via e-post regelbundet, designad för att visa på en webbplats eller byggas in din handelsprogramvara för att popup-ups visas på din egen skärm för speciella signaler du är tittar på.

Företag som tillhandahåller signaler erbjuder vanligtvis sina tjänster varje månad. Vissa är mycket dyra - så höga som flera hundra dollar per månad. De är uppenbarligen riktade mot den professionella handeln men andra tjänster kan också vara tillgängliga till mer förnuftiga kostnader. Håll detta i hjärtat. Vi har ofta sett människor med $ 1 000 för att få lön 200 $ per månad för något. Det systemet kan vara stort, men kan det verkligen vara troligt att göra tillräckligt på månadsbasis (20%+) för att täcka bara dina avgifter? Om ditt startkapital är litet, bör det vara den investering du gör i signaler.

Värdet på tjänsterna måste vägas av den genomsnittliga personinvesteraren. De kan vara en trevlig upplevelse sparare men de kan också uppmuntra latskap när det gäller att analysera marknaden. En utbildad handlare måste ha de verktyg som är nödvändiga för att bedöma styrkan i ett skyltssystem och göra några av beräkningarna själv för att hålla sig med på marknaden. Slutligen, se till att din signaltjänst har en exakt strategi när du ska marknadsföra. När man ska marknadsföra är vanligtvis vad som är skillnaden mellan dina få super framgångsrika handlare och de större mängderna av olönsamma handlare. När det inte finns någon utgångsstrategi finns det inget behov av ett system och du vill gå vidare. De allra bästa signaltjänsterna ger icke-subjektiv poster och utgångar.